Top

Adrenokortikotropni hormon

Šta je adrenokortikotropni hormon?

Adrenokortitropni hormon je napravljen u kortitropnim ćelijama prednje hipofize. On se izlučuje u nekoliko povremenih impulsa tokom dana u krvotok I prenosi se po telu.Kao kortizol,nivoi adrenokortitropa su generalno visoki ujutru kada se probudimo I padaju tokom dana. To se naziva dnevni ritam. Kada adrenokortitropni hormon dostigne do nadbubrežne žlezde,vezuje se za receptore koji uzrokuju da nadbubrežne žlezde izlučuju više kortizola, što dovodi do viših nivoa kortizola u krvi.  On isto povećava nivo hemijskih jedinjenja koja izazivaju povećanje nivoa drugih hormona kao što su adrenalin I noradrenalin.

Kako se kontroliše adrenokortikotropni hormon?

Lučenje adrenokortikotropnog hormona je kontrolisana sa tri unutrašnje komunikacione regije tela, hipotalamusa, hipofize I nadbubrežne žlezde. to se naziva hipotalamično-hipofizno-nadbubrežna osa.
Kada je nivo adrenokortikotropnog hormona nizak u krvi, grupa ćelija u hipotalamusu ispušta hormon za oslobađanje kortikotropina što stimuliše  hipofizu da luči adrenokortrikotropni hormon u krvotok.  Visok nivo adrenokortitropnog hormona otkriveni u nadbubrežnim žlezdama,koje stimulišu lučenje kortizola,uzrokujući porast nivoa kortizola u krvi. Kako se nivo kortizola povećava,oni počinju da usporavaju ispuštanje hormona za oslobađanje kortikotropina iz hipotalamusa I adrenakortitropin hormon iz hipofize. Kao relzutat,nivo adrenakortitropnog hormona počinje da opada.To se naziva negativna povratna sprega.
Stres, oba psihička I fizička,isto stimulišu adrenakortitropnu hormonsku proizvodnju I stoga se povećava nivo kortizola.

Šta se događa ako imam previše adrenokortitropnog hormona?

Efekti od previše adrenokortitropnog hormona je uglavnom posledica povećanja kortizola koji rezultiraju. Veći od normalnih nivoa adrenakortitropnog hormona može biti posledica:

-Kušingova bolest – je najčešći uzrok povećanog adrenokortitropnog hormona.To je prouzrokovano od ne-kancerogenog tumora koji se naziva adenoma,nalazi se u hipofizi,koja proizvodi prekomerne količine adenokortitropnog hormona(Imajte na umu,Kušingova bolest je samo jedna od brojnih uzoka Kušingovog sindroma)
-Tumor  ,izvan hipofize, proizvođač adrenokortitropnog hormona (isto se naziva ektopični tumor adrenakortitropnog hormona)
-Addisonova bolest (iako su nivoi kortizola niski,povećani su nivoi adrenokortitropnog hormona)
-Kongenitalna adrenalna hiperplazija (genetski poremećaj sa neadekvatnom proizvodnjom kortizola,aldesterona ili oba)

Šta se događa ako imam premalo adrenokortitropnog hormona?

Manjak nivoa adrenokortitropnog hormona od normale,može biti posledica:

-Kušingov sindrom povezan sa tumorom nadbubrežne ćelije.
-Kušingov sindrom zbog stereoidnih lekova.
-Stanja koja utiču na hipofizu,npr.hipopituitarizam.
-Neželjeni efekti od operacije hipofize ili radio terapije.

Premalo adrenokortitropnog hormona može dovesti do slabe funkcije nadbubrežne žlezde zbog nedovoljne proizvodnje kortizola.

Share
Avatar photo
Trening Platforma

admin@treningplatforma.com