Top

Aldesteron

Šta je aldesteron?

Aldesteron je hormon koji je proizveden u spoljašnjem sektoru (korteksu) nadbubrežne žlezde, koji se nalazi iznad bubrega. On igra glavnu ulogu u regulaciji krvnog pritiska uglavnom delujući na organe kao što je bubreg i na debelo crevo da poveća količinu soli (natrijuma) koje ponovo upija u krvotok, takodje da poveća količinu kalijuma lučenog u urinu. Aldesteron isto uzokuje vodu da ponovno upija zajedno sa natrijumom te povećava volumen krvi a time I krvni pritisak.

Kako se aldesteron kontroliše?

Aldesteron je deo grupe povezanih hormona, što formira renin-angiotenzin-aldosteronski sistem. Aktivacija sistema se javlja kada se smanjuje protok krvi u bubrezima nakon gubitka volumena krvi ili pada krvnog pritiska (npr.zbog krvarenja)

Renin je enzim koji dovodi do serije hemijskih reakcija rezultirajući u proizvodnji angiotensin-a II, što u okretu stimuliše oslobađanje aldesterona. Aldesteron uzrokuje povećanje i soli i vode, ponovno upijajući u krvotok od bubrega, time povećavajući volumen krvi i vraća nivo soli i krvni pritisak.

Šta se događa ako imam previše aldesterona?

Najčešći uzrok visokog nivoa aldesterona je višak proizvodnje, često od malog benignog nadbubrežnog tumora (primarni hiperaldosteronizam). Simptomi uključuju visok krvni pritisak, nizak nivo kalijuma u krvi i abnormalno povećanje krvnog volumena.

Šta se događa ako imam premalo aldesterona?

Nizak nivo aldesterona su pronađeni u retkom stanju koje se naziva Addisonova bolest. U Addisonovoj bolesti je generalni gubitak nadbubrežne žlezde što dovodi do niskog krvnog pritiska, mrtvila i povećanje nivoa kalijuma u krvi.

Share
Avatar photo
Trening Platforma

admin@treningplatforma.com