Top
 

Blog

Kispeptin

Šta je kispeptin? Kispeptin se proizvodi u hipotalamusu i uzrokuje kaskadu komunikacija ćelija, na kraju dovodi do proizvodnje luteinizirajućih hormona i foliki-stimulirajućih hormona iz hipofize, koji se ispuštaju u krvotok. Ovi...

Insulin

Šta je insulin? Insulin se proizvodi iz organa koji se nalazi iza želudca, penkreasa. Postoje specijalna područja pankreasa, koji se nazivaju Langarhansova ostvrca (termin insulin potiče iz latinskog ostrva). Langarhansova ostrvca...