Top

Dehidroepiandrosteron

Šta je dehidroepiandrosteron?

Dehidroepiandrosteron je prethodnik hormona, što znači da ima mali broj bioloških efekata, ali ima jake efekte kada se prenosi u hormone kao što su testosteroni I oestodioli. Dehidroepiandrosteron je proizveden holesterolom uglavnom pre spoljašnjeg sloja nadbubrežnog korteksa, iako je isto napravljen od testisa I jajnika u malim količinama. Cirkulira se u krvi, uglavnom vezan za sumpor kao dehidroepiandrosteron-sulfat, što sprečava hormon da se slomi. U ženskom telu, dehidroepiandrosteron je važan izvor oestrogena u telu – obezbeđuje oko 75% oestrogena pre menopauze I 100% oestrogena posle menopauze. Proizvodnja dehidroepiandrosteron se povećava od oko 9 ili 10 godine I dostiže vrhunac tokom 20tih godina I postepeno opada u starosti. Dehidroepiandrosteronisto se isto proizvodi u malim količinama od strane mozga, iako njegova precizna uloga nije jasna.

Kako se dehidroepiandrosteron kontroliše?

Proizvodnja dehidroepiandrosteron je kontrolisana mozgom u negativno povratnom spregu. Znači da kada su nivoi dehidroepiandrosterona u telu pali, sistem je uključen, a kada su nivoi podignuti, sistem se isključi.
Sistem je uključen proizvodnjom kortikotropno-oslobađajućeg hormona od strane hipotalamusa. Putuje do prednje hipofize I uzrokuje ispuštanje adrenokortikotropnog hormona u krvotok. Oba hormona uzrokuju nadbubrežne žlezde da proizvode dehidroepiandrosteron. Kada se nivoi dehidroepiandrosterona povećaju, telo prekida proizvodnju, sprečavajući kortikotropno-oslobađajući hormon I adrenokortikotropni hormon.

Šta se događa ako imam previše dehidroepiandrosterona?

Žene sa sindromom policističnih jajnika I hirzutizmom I deca sa kongenitalnom adrenalnom hiperplazijom imaju viši nivo dehidroepiandrosterona/dehidroepiandrosteron-sulfata. Dodatno, nivoi mogu biti povišeni kod osoba sa rakom nadbubrežnih žlezda (adrenalni karcinom). Visoki nivoi dehidroepiandrosteron su povezani I sa rizikom depresije,kardiovaskularne bolesti I čak sa smrću u nekim istraživanjima. Neki eksperti su predložili da neki suplementi dehidroepiandrosterona mogu prevazići pad u odnosu na starost (takozvani elksir mladosti) ali nije podržano sa trenutnim dokazima. Neki sportisti I bodibilderi uzimaju dehidroepiandrosteron (anabolički steroid) da povećaju mišićnu masu I snagu.
Ozbiljna nuspojava uzimanja proizvedenog dehidroepiandrosteron zabranjena od strane svetske Anti-Doping agencije. Međutim, vežbanje i ograničenje kalorija su pokazali da povećavaju nivoe dehidroepiandrosterona u telu i da mogu dovesti do dužeg života.
Od 2000, kombinacija suplemenata dehidroepiandrosterona sa genadotropinama se koriste u medicini za lečenje ženske neplodnosti.

Šta se događa ako imam premalo dehidroepiandrosterona?

Niski nivoi dehidroepiandrosterona su povezani sa kraćim životnim vekom kod muškaraca, ali ne I kod žena. Međutim, razlog ovoga nije potpuno utvrđen. Smanjeni nivoi dehidroepiandrosterona vezani su sa povećanim rizikom kardiovaskularne bolesti kod muškaraca sa 2 tipa šećerne bolesti i mogu isto da uzrokuju kraći životni vek, ipak dalja istraživanja su potrebna. Kod žena, niski nivoi dehidroepiandrosterona su povezani sa niskim libidom, smanjenom mineralnom gustinom kostiju i oestoporozom. Međutim, suplementacija komercijalne dostupnim dehidroepiandrosteron se ne preporučuje jer postoji zabrinutost zbog brojnih mogućih nuspojava.

Share
Trening Platforma

admin@treningplatforma.com