Top

Kalcitonin

Šta je kalcitonin?

Kalcitonin je hormon koji se proizvodi u čoveku od parafokalnih ćelija (često poznate kao C-ćelije) od štitnih žlezda). Kalcitonin je uključen u pomaganju regulisanja nivoa kalcijuma I fosfata u krvi , suprotsavljanju dejstvu paratoiridnim hormonima. Znači da deluje na smanjenje nivoa kalcijuma u krvi. Međutim,važnost uloge kalcitonina u čoveku je nejasna, pacijenti koji imaju veoma nizak ili veoma visok nivo kalcitonina ne pokazuju nikakve štetne efekte. Kalcitonin smanjuje nivoe kalcijuma u krvi sa 2 mehanizma:
1. Kalcitonin inhibira aktivnost oestoklasta, koje su ćelije odgovorne za lomljenje kostiju. Kada je kost slomljena, kalcijum koji se nalazio u kosti je pušten u krvotok. Zato, inhibicija oestoklasta od strane kalcitonina direktno smanjuje količinu kalcijuma puštenog u krvotok. Međutim, pokazalo se da je ova inhibicija kratkotrajna.
2. Može isto da smanji repsorbciju kalcijuma u bubrezima, opet dovodeći do niskog nivoa kalcijuma u krvi.
Proizvedeni oblici kalcitonina su u prošlosti davani za lečenje Pegetove bolesti kostiju, a ponekad I hiperkalcemije I bolova u kostima. Međutim, uvođenjem novih lekova, kao što su bisfosfonati I njihova upotreba je sada veoma ograničena.

Kako se kalcitonin kontroliše?

Lučenje oba hormona kalcitonina I paratiroida je utvrđeno nivoem kalcijuma u krvi. Kada se nivo kalcijuma u krvi poveća, kalcitonin se luči u većim količinama. Kada se nivo kalcijuma u krvi smanjuje, uzrokuje količinu lučenog kalcitonina da se smanji.
Lučenje kalcitonina se isto sprečava hormonom samostatin, koji može biti pušten pomoću C-ćelija u štitnoj žlezdi.

Šta se događa ako imam previše kalcitonina?

Ne postoji nijedan direktan štetni efekat kao rezultat posedovanja previše kalcitonina.
Medularni rak štitne žlezde je redak tip raka koji nastaje iz C-ćelija u štitnoj žlezdi koja proizvodi kalcitonin. Nekad je povezana sa višestrukom endokrinom neopazijom tipa 2a I sa višestrukom endokrinom neopazijom tipa 2b. Pacijenti sa medularnim rakom štitne žlezde imaju visoke nivoe kalcitonina u njihovom krvotoku. Međutim,važno je da napomenem da visoki nivoi kalcitonina su posledica ovog stanja, a ne direktan uzrok faktora.

Šta se događa ako imam premalo kalcitonina?

Ne postoji nijedan klinički efekat u telu kao rezultat posedovanja premalo kalcitonina.
Pacijenti koji su imali odstranjivanje štitne žlezde I imaju nepoznate nivoe kalcitonina u krvi, ne pokazuju nikakve štetne simptome ili znake kao rezultat.

Share
Trening Platforma

admin@treningplatforma.com