Top

Oksitocin

Šta je oksitocin?

Oksitocin se proizvodi u hipotalamusu i luči se u krvotok pomoću zadnje hipofize. Lučenje zavisi od elektične aktivnosti neurona u hipotalamusu – oslobađa se u krv kada su ćelije dovoljno uzbuđene. Dve glavne aktivnosti oksitocina su kontrakcije stomaka (materice) tokom porođaja i laktacija (lučenje mleka). Oksitocin stimuliše mušice materice da vrše kontrakcije i poveća proizvodnju prostaglandina, koji povećava kontrakcije kasnije. Proizvedeni oksitocin se ponekad daje da izazove porođaj, ako nije krenuo prirodno ili se može koristiti za jačanje kontrakcija kako bi pomogle pri porođaju. Dodatno, proizvedeni oksitocin se često daje kako bi se ubrzala isporuka posteljice i smanjuje rizik od teškog krvarenja kontrakcijama materice. Tokom dojenja, oksitocin unapređuje pomeranje mleka u grudima, omogućavajući da se mleko izluči bradavicom. Oksitocin se isto javlja i kod muškaraca i ima ulogu u pomeranju spermatozoida i proizvodnji testosterona od strane testisa. Od skorije se smatra da okstiocin ima ulogu u socijalnom ponašanju čoveka. U mozgu, oksitocin deluje kao prenosnik hemikalija i pokazuje da je važan u ljudskom ponašanju kao što je seksualno uzbuđenje, prepoznavanje, poverenje, anksioznost i vezivanje između majke i deteta. Kao rezultat, oksitocin se naziva i “ hormon ljubavi ” ili “hemikalija maženja”. Mnoga istraživanja se preduzimaju, posmatrajući ulogu oksitocina u zavisnosti povreda mozga, anoreksije i stresa.

Kako se oksitocin kontroliše?

Oksitocin se kontroliše mehanizmom pozitivno povratne sprege, gde ispušteni hormon uzrokuje aktivnost koja stimuliše da se ispusti još više hormona. Kada počnu kontrakcije materice, ispušta se oksitocin, što stimuliše više kontrakcija i da se ispusti još oksitocina. Na taj način kontrakcije se povećavaju intenzitetom i učestalošću. Takođe postoji pozitivno povratna sprega uključena u refleks mlečnog izlučivanja. Kada beba isisava mleko od majke, stimulacija dovodi lučenja oksitocina u krv, što uzrokuje da se mleko spusti u dojku. Oksitocin se ispušta i u mozak da stimuliše dalje ispuštanje oksitocina. Ovi procesi su ograničenu; prozvodnja hormona se zaustavlja nakon porođaja ili kada beba prestane da se hrani.

Šta se događa ako imam previše oksitocina?

Trenutno, efekti viška oksitocina nisu jasni. Visoki nivoi oksitocina su povezani sa benignim uvećanjem prostate, stanje koje se javlja kod više od polovine muškaraca koji imaju preko 50 godina. Može uzrokovati poteškoće pri mokrenju. Benigno uvećanje prostate je moguće lečiti rukovanjem nivoa oksitocina; međutim, potrebno je još istražiti.

Šta se događa ako imam premalo oksitocina?

Slično, nije potpuno jasno šta se događa ako imate premalo oksitocina. Manjak oksitocina kod dojilja, sprečava refleks izlučivanja mleka i dojenje. Niski nivoi oksitocina su povezani sa autizmom i poremećajem autističnog spektra (tj. Aspergerov sindrom) – ključni element ovih poremećaja je loše socijalno funkcionisanje. Neki naučnici veruju da se oksitocin može koristit za lečenje ovih oboljenja. Dodatno, niski nivoi oksitocina su povezani sa simptomima depresije i preporučeni su za lečenje depresije. Međutim, ne postoje jaki dokazi da bi potvrdili ovu aktivnost.

Share
Avatar photo
Trening Platforma

admin@treningplatforma.com