Top

Paratiroidni hormon

Šta je paratiroidni hormon?

Paratiroidni hormon se luči iz četiri paraštitnih žlezda, što su male žlezde u vratu, koje se nalaze iza štitnih žlezda. Paratiroidni hormon stimuliše nivoe kalcijuma u krvi, povećavajući ih kada su preniski. Povećava nivoe delujući na bubrege, kosti i creva:

1. Kosti – paratiroidni hormon stimuliše ispuštanje kalcijuma iz velikih skladišta kalcijuma u kosti, pa u krvotok. Povećava razaranje kostiju i smanjuje formiranje nove kosti.

2. Bubrezi – paratiroidni hormon smanjuje gubitak kalcijuma u urinu. Paratiroidni hormon stimuliše i proizvodnju aktivnog vitamina D u bubrezima.

3. Creva – paratiroidni hormon indirektno povećava apsorbciju kalcijuma u hrani iz hrane u crevima, preko svog efekta na metabozam vitamina D.

Kako se paratiroidni hormon kontroliše?

Paratiroidni hormon se uglavnom kontroliše negativno povratnom spregom nivoa kalcijuma u krvi, sve do paraštitnih žlezda. Niski nivoi kalcijuma u krvi stimulišu lučenje paratiroidnih žlezda, dok visoki nivoi kalcijuma u krvi sprečavaju ispuštanje paratiroidnog hormona.

Šta se događa ako imam previše paratiroidnog hormona?

Osnovni problem paraštitnih žlezda je što preterana proizvodnja paratiroidnog hormona uzrokuje povećanje kalcijuma u krvi (hiperglikemija), i ovaj proves se naziva primarni hiperparatiroidizam.  Postoji slično, ali mnogo ređe stanje koje se naziva tercijarni hiperparatiroidizam, koji uzrokuje hiperglikemiju da usled preterane proizvodnje paratiroidnog hormona na leđima dovede do prevelike aktivnosti četiri žlezda. Sekundarni hiperparatiroidizam se javlja tokom rekacije na niske nivoe kalcijuma u krvi i uzrokovan je zbog drugih mehanizma, na primer zbog bolesti bubrega ili manjka vitamina D. Blagi primarni hiperparatiroidizam ponekad urokuje nekoliko malih simptoma i često se dijagnostikuje pronalaskom visoke koncentracije kalcijuma na rutinskom testu krvi. Lečenje može da uključuje hirurško otklanjanje zaraženih žlezda (paratiroidektomija).

Šta se događa ako imam premalo paratiroidnog hormona?

Premalo paratiroidnog hormona ili hipoparatiroidizam je retko stanje. Može da rezultira u niskim nivoima kalcijuma u krvi (hipoglikemija). Uglavnom se leči oralnim konzumiranjem kalcijuma ili analozima vitamina D, ali dostupnost zamenske terapije paratiroidnim hormonom može promeniti pristup lečenju kod nekih pacijenata.

Share
Trening Platforma

admin@treningplatforma.com