Top

Set Ekspander Guma

1.990,00 rsd

Kategorija: Oznaka:

Opis

Efektivan trening za celo telo Sadržaj seta: Kaiš za zglob 2 kom, rukohvat 2 kom, sidro za montiranje na vrata 1 kom, ekspander gume 5 kom, Pansport dža?i? Pre?nici guma: 8 mm/9 mm/10 mm/11 mm/12 mm Za sve one koji žele da dobiju na miši?noj masi, poboljšaju definiciju i skinu suvišne kilograme. Elasti?ne gume omogu?avaju izvo?enje preko 150 razlicitih vezbi za sve miši?ne partije sa kombinacijom optere?enja od 2 kg do 88 kg (mogu se koristiti više guma odjednom). U setu se nalazi 5 ekspander guma razlicitih pre?nika ?ijom kombinacijom možete dobiti razli?ita optere?enja: žuta 2×3 kg, zelena 2×6 kg, crvena 2×8 kg, plava 2×12 kg, crna 2×15 kg. Ukupnog optere?enja 88kg. Dodatak za postavljanje na bilo koja vrata (sidro) omogu?ava vam izvo?enje još više razli?itih vežbi. Dužina guma sa karabinjerima je 120cm i maksimalno se preporu?uje ravnomerno istezanje do 360cm odnosno 3 puta više od po?etne dužine. Koji su osnovni razlozi upotrebe ovih guma? Može da se izvede prakti?no neograni?en broj vežbi Mogu da se kombinuju gume kako bi se dobilo razli?ito optere?enje Maksimalno optere?enje 88kg Bolja pumpa miši?a Podsti?e hipertrofiju miši?a Ubrzava sagorevanje masnih naslaga Smanjen rizik od povreda Povoljna cena Malih dimenzija, pogodne za putovanja Dodatak za vrata za vežbanje kod ku?e PRIMERI VEŽBI: Jedna od vežbi je da stanete na sredinu gume, uhvatite za rukohvate i radite odru?enja u stranu tj. letenja, za srednje rame. Ve? posle jedne serije oseti?ete izvanrednu pumpu ramena. Druga vežba, veslanje u pretklonu. Ista pozicija s tim što se sada savijate u pretklon i iz tog položaja vu?ete gumu laktovima i stiskate tj. spajate lopatice dok vam laktovi idu u skroz gornji položaj prilikom povla?enja tj. veslanja.