Top

Prolaktin

Šta je prolaktin?

Prolaktin je hormon nazvan po svojoj funkciji, unapređivanju proizvodnje mleka (laktacija) kod sisara kao rekacija na sisanje mladih nakon rođenja. Dokazano je da ima preko 300 funkcija u telu. Funkcije se mogu podeliti na više oblasti; reproduktivnu, mataboličku, regulaciju fluida (osmoregulacija), regulaciju imuno sistema (imunoregulacija) i funkciju ponašanja. U ljudima, prolaktin se proizvodi kako u prednjem delu hipofizu tako i u nizu drugih delova u telu. Prolaktinske ćelije u hipofizi proizvode prolaktin, gde se skladi i onda ispušta u krvotok. Ljudski prolaktin se proizvodi u materici, imuno ćelijama, mozgu, dojkama, prostati, koži imasnom tkivu.

Kako se prolaktin kontroliše?

Jedan od glavnih regulatora proizvodnje prolaktina iz hipofize je dopamin hormon, koji se proizvodi u hipotalamusu, područje mozga tačno iznad hipofize. Dopamin zadržava proizvodnju prolaktina, što znači da što više dopamina ima manje će prolaktina biti ispušteno. Prolaktin poboljšava lučenje dopamina, što čini negativno povratnu spregu. Estrogen je drugi ključni regulator prolaktina i pokazalo se da poboljšava proizvodnju i lučenje prolaktina iz hipofize. Istraživanja su pokazala mala povećanja cirkulacije prolaktina u krvi kod žena u fazama reproduktivnog ciklusa, gde su nivoi estrogena na najvšem nivou. Ovo je slučaj i tokom i posle trudnoće, što ima smisla, jer su potrebni visoki nivoi prolaktina u cirkulaciji krvi da bi laktacija počela. Dodatno sa dopaminom i estrogenom, čitav niz hormona može povećati i smanjiti ispuštanje prolaktina u telu, kao na primer tireotropin-oslobađajući hormon, oksitocin i anti-diuretički hormon.

Šta se događa ako imam perviše prolaktina?

Stanje posedovanja viška prolaktina se naziva hiperprolaktinemija. Najčešći uzroci hiperprolaktinemije uključuju trudnoću, lekovi koji smanjuju delovanje dopamina u telu, neaktivnost tiroida i benigne tumore hipofize (prolaktinomi). Simptomi mogu da uključuju i neželjenu proizvodnju mleka, smetnje u menstrualnom ciklusu i simptome nedostatka estrogena (kod žena) i simptome nedostatka testosterona (kod muškaraca). Većina pacijenata sa prolaktinomom mogu se uspešno izlečiti sa lekom koji deluje kao dopamin. Najčešće se koristi kabergolin.

Šta se događa ako imam premalo prolaktina?

Stanje posedovanja manjka prolaktina u krvi se naziva hipoprolaktinemija. Stanje je veoma retko i može se javiti kod ljudi sa slabom funkcijom hipofize. Smanjene količine izlučenog prolaktina mogu dovesti do nedovoljne proizvodnje mleka nakon porođaja. Većina ljudi sa manjkom prolaktina nemaju specifične medicinske probleme, iako preliminarni dokazi upućuju na to da imaju smanjenji imunološki odgovor na neke infekcije.

Share
Avatar photo
Trening Platforma

admin@treningplatforma.com