Top

Somatostatin

Šta je samostatin?

Somatostatin je hormon koji se proizvodi pomoću mnogih tkiva u telu, uglavnom u nervnom i probavnom sistemu. Reguliše širok spektar fizioloških funkcija i inhibira lučenje drugih hormona, aktivnost creva i brzu reprodukciju normalnih i tumorskih ćelija. Somatostatin može delovati i kao neurotransmiter u nervnom sistemu. Hipotalamus je područje u mozgu koji reguliše lučenje hormona iz hipofize, koja se nalazi ispod hipotalamusa . Somatostatin iz hipotalamusa sprečava izlučivanje hormona rasta i tiroidno-stimulirajućeg hormona. Pored toga, somatostatin se proizvodi u pankreasu i sprečava lečenje drugih hormona pankreasa, kao što su insulin i glukagon. Somatostatin se takođe proizvodi u crevu, gde deluje lokalno kako bi smanjio lučenja u želudcu, pokretljivost creva i sprečio lučenje hormona iz creva, uključujući gastrin i sekretin. Hemijski izmenjeni ekvivalenti somatostatina se koriste kao medicinska terapija za kontrolu lučenja viška hormona kod pacijenata sa akromegalijom i drugim endokrinim stanjima i za lečenje nekih crevnih bolesti i različitih tumora.

Kako se samostatin kontroliše?

Na isti način na koji somatostatin kontroliše proizvodnju nekoliko hormona, ovi hormoni se vraćaju da kontrolišu proizvodnju somatostatina. Ovo se povećava povišenim nivoima drugih hormona i smanjuje se niskim nivoima. Somatostatin se takođe luči od strane pankreasa kao odgovor na mnoge faktore povezane sa unosom hrane, kao što su visoki nivoi glukoze u krvi i amino kiselina.

Šta se događa ako imam previše samostatina?

Prekomerni nivoi somatostatina u krvotoku mogu biti uzrokovani retkim endokrinim tumorom koji proizvodi somatostatin, naziva se “somatostatinoma”. Previše somatostatina dovodi do ekstremnog smanjenja lučenja mnogih endokrinih hormona. Primer toga je suzbijanje lučenja insulina iz pankreasa, što dovodi do povišenog nivoa glukoze u krvi (dijabetes). Pošto somatostatin sprečava mnoge funkcije creva, njegova prekomerna proizvodnja može takođe dovesti do stvaranja žučnih kamenaca, netolerancije na mast u ishrani i dijareje.

Šta se događa ako imam premalo samostatina?

Pošto somatostatin reguliše mnoge fiziološke procese, premala proizvodnja somatostatina bi dovela do raznih problema, uključujući prekomernog lučenja hormona rasta. Međutim, postoji vrlo malo izveštaja o nedostatku somatostatina

Share
Avatar photo
Trening Platforma

admin@treningplatforma.com